Chùa An Dương

Chùa An Dương
Đánh giá bài viết

Chùa An Dương…mái lợp dày và sát, số lượng ngói gấp đôi mái ngói thông thường