Ngói tráng men

Ngói tráng men là loại ngói đất đã được phủ men gốm rồi nung lên. Và đang là xu hướng mới cho kiến trúc nhà thờ hiện nay.