Gạch thông gió gốm

Gạch hoa thông gió chất liệu gốm cũng được làm từ nguyên liệu như gạch hoa men sứ. Tuy nhiên bên ngoài không có lớp men  nên thường có màu sắc duy nhất là đỏ tươi.