Nhà hàng sân vườn ở khu đô thị mới Việt Trì

Nhà hàng sân vườn ở khu đô thị mới Việt Trì
Đánh giá bài viết

Sản phẩm ứng dụng công trình bao gồm Ngói âm dương, Gạch hoạ tiết Huế, mảnh sứ vỡ, gạch hoa thông gió.