Nhà hàng sân vườn ở khu đô thị mới Việt Trì

Sản phẩm ứng dụng công trình bao gồm Ngói âm dương, Gạch hoạ tiết Huế, mảnh sứ vỡ, gạch hoa thông gió.