Quần thể chùa Bái Đính – Ninh Bình

Cổng chào du khách gần quốc lộ, từ đây du khách nếu đi oto sẽ mất 15′ để đến được chùa Bái Đính

Chùa Bái Đính

Quần thể chùa Bái Đính nhìn từ trên cao

Hướng dẫn viên chùa Bái Đính đang hướng dẫn du khách tham quan chùa